WPR1 – 4 | Skapa och hantera menyer

Nu när vi har färdiga kategorier och några inlägg, vill vi ju också skapa en struktur för dina besökare med hjälp av en meny.

Nu när vi har färdiga kategorier och några inlägg, vill vi ju också skapa en struktur för dina besökare med hjälp av en meny.
Vi kommer skapa menyobjekt och redigera dessa.

Kom-ihåg-lista

  • Spara dina ändringar
  • Du kan dra och släppa dina menyobjekt – även dra dem åt höger – och därmed göra dem till submenyobjekt (undermenyobjekt)
SEE ALL Add a note
YOU
Add your Comment

Sök kurser

EDOOC | CC BY-SA