INT1 – 2 | Vad är en url?

När du skriver in en domän i adressfältet i din webbläsare bildar du en url, vilket också kan kallas webbadress. URL står för “Uniform Resource Locator”...

shutterstock_140412928

När du skriver in en domän i adressfältet i din webbläsare bildar du en url, vilket också kan kallas webbadress. URL står för “Uniform Resource Locator”.

http://www.webbstjärnan.se är urlen eller webbadressen du använder för att komma till Webbstjärnans webbplats.

Urlen består dels av domännamnet och dels av information som berättar hur world wide web ska läsa informationen i urlen. Informationen i en url kan liknas vid legobitar i olika färger och storlekar, och bitarna är separerade av tecken som exempelvis punkter, kolon och snedstreck. Beroende på kombinationen av bitar kan du nå olika delar av den webbplats du besöker.

Vi tittar närmare på de olika delarna av en url:

http:// – protokoll för läsning av webbens innehåll

Det som står före kolon-snedstreck-snedstreck (://) i en url anger vilket protokoll som gäller för den aktuella webbplatsen. Man kan säga att det berättar på vilket språk innehållet ska läsas. http:// är det vanliga protokollet för det öppna nätet. Ett annat protokoll som du kan ha sett när du surfat på internet är https, vilket syns i urler för sajter som skickar säker och krypterad information.

Ett annat vanligt protokoll är ftp, vilket brukar synas som files:// i urlen. FTP är en tjänst för filöverföring, och urlen som börjar med files:// visar förmodligen en lokal fil som finns på din egen server eller hårddisk.

www – World wide web – en av internets tjänster

Legobit nummer två i en url eller webbadress är www vilket står för World Wide Web. World Wide Web är en av internets tjänster, där andra tjänster kan vara mejl, IP-telefoni, onlinespel och messengertjänster. Skillnaderna mellan internets olika tjänster är nuförtiden ganska otydliga eftersom i princip alla tjänster går att hitta via webbsidor. Till exempel finns mejlklienter både via world wide web (till exempel hotmail och gmail) och via ett nedladdat program på datorn (till exempel Microsoft Outlook och Mac Mail).

Blogg.se – Domännamnet

Vi kommer nu till den tredje och viktigaste delen av en url – domännamnet. Detta är alltså namnet på din domän, det som är kopplat till IP-numret och till webbhotellets server och som gör att din besökare inte behöver skriva in långa nummerkombinationer för att nå din webbplats.

.se är en så kallad toppdomän, precis som .nu, .com och .net.
.Se är den svenska toppdomänen som Stiftelsen för internetinfrastruktur distribuerar och administrerar.

De tre delarna ovan är delar som alla urler innehåller, men utöver dessa finns delar som specificerar en webbsidas innehåll ännu mer.

Exempel: http://webbstjarnan.moobis.se
När en url har två ord åtskiljda av en punkt (i det här fallet webbstjarnan.blogg) innan topdomänen kallar man det för en subdomän. Det är alltså en domän som ligger under den riktiga domänen. De kostnadsfria bloggverktyg som erbjuds, exempelvis moobis.se, blogspot.com och wordpress.com är alla uppbyggda av subdomäner och när du registrerar en blogg hos något av dessa verktyg är det en subdomän du får.

Innehållet på en subdomän kan vara helt fristående från den överliggande domänen.

Mappar

Mappar har samma funktion som en subdomän, men urlen skiljer sig.
En url som tar dig till en mapp kan exempelvis se ut så här: www.flickr.com/webbstjarnan

Webbstjarnan är en mapp på flickr.com:s hemsida, på flickr ser du likheter mellan mapparna men precis som subdomäner kan även mapparna vara fristående från domänen när det kommer till innehåll på sidan.

Precis som du på din hårddisk sparar olika typer av dokument i olika mappar kan du genom mappar på din webbsida separera olika typer av information.

.html – leder till ett dokument

Exempel: http://webbstjarnan.blogg.se/category/om-webbstjarnan.html

En url som slutar på exempelvis .html eller .php leder till ett dokument på hemsidan. I urlen
står först dokumentets namn, följt av språket dokumentet är kodat i, till exempel HTML.

Exempel: http://webbstjarnan.blogg.se/2011/june/vad-ar-webbstjarnan.html#comment
En url med en hashtag – ett staket – följt av ett ord är ett ankare. I en sådan url tas du till en viss del av en sida på en webbplats, t ex ett utvalt stycke i ett textdokument.

Det här är en omarbetad text med ursprung från Webbstjärnan. Du hittar orginalethär och artikeln är licensierad under CC BY-SA
SEE ALL Add a note
YOU
Add your Comment

Sök kurser

EDOOC | CC BY-SA