• Deltagaren fick en badge för kursen 4 år sedan

    KursdeltagareHeléne Oskarsson fick en badge för kursenINT1 – Internet Grundkurs