Om mig

Lite kort om mig själv

Hej
Mitt namn är Peter Gunnebro. Jag arbetar som projektutvecklare och coach i VBU:s nystartade projekt “Utveckling Yrkesintroduktion”. Sedan fyra år tillbaka har jag arbetat som projektledare för ett annat projekt, Dalalyft, där VBU varit projektägare. Dalalyft har kompetensutvecklat 1700 medarbetare i 450 småföretag i Dalarna. Ett av de viktigaste inslagen i Dalalyft har varit att hjälpa företagen rusta sig för att kunna möta den snabba samhällsutvecklingen som ställer helt nya krav på kompetenser för att vara konkurrenskraftiga.
Läs mer om Dalalyft på http://story.dalalyft.se

Samhället förändras med en rasande takt och digitaliseringen får en alltmer central roll i våra liv. Användandet av ny teknik som t.ex. smartphones, surfplattor och datorer ökar drastiskt. Idag går de flesta runt med tekniken i fickan och närvaron i sociala medier och användandet av molnbaserade tjänster blir en alltmer naturlig del av vår vardag. Många upplever dock att utvecklingen går så snabbt att det är svårt att hänga med.

Min roll i det nuvarande projektet är att vara lärarnas stöd och coach på vägen för att de ska få möjlighet att lära sig mer om den “digitala” verktygslådan. Genom gemensamma workshops och däremellan individuellt stöd kommer vi tillsammans att lära oss olika digitala verktyg som för oss framåt. Med ökad kunskap och insikt kan vi nyttja tekniken för att underlätta för elever som av olika skäl inte hänger med i skolans arbete, personer med olika typer av funktionsnedsättningar, svårigheter med språket och mycket mer. Jag ser EDOOC som en stor möjlighet för mig att kunna utveckla nya bra kurser och arbetssätt tillsammans med er andra som är intresserade av detta. Tillsammans blir vi bättre!

Vi ses och hörs i communityn!

/Peter

Grunduppgifter

Namn

Peter Gunnebro

Jag jobbar primärt som

IT / IKT-pedagog

Skola

Västerbergslagens Utbildningscentrum VBU

Stad

Ludvika

EDOOC | CC BY-SA