• Automagiskt utvärderad kurs för deltagare 4 år sedan

    KursdeltagareAnnika Sjödahl fick100 av totalt 100 i kursenINT1 – Internet Grundkurs